Profiel
Ambitie
Missie
Visie
Historie
Diensten
Waarde
Vacatures
Contact
Onze dienstverlening bestaat uit:

  Het verwerken van bedrijfsadministraties
  Het verwerken van de lonen en bijbehorende advisering
  Het opstellen van tussentijdse cijfers
  Het opstellen van jaarrekeningen
  Het opstellen en indienen van de aangifte Omzetbelasting
  Het opstellen en indienen van de aangifte Loonbelasting
  Het opstellen en indienen van de aangifte Vennootschapsbelasting
  Het opstellen en indienen van de aangifte Inkomstenbelasting
  Het deponeren van cijfers bij de Kamer van Koophandel
  Het opstellen van Cashflow overzichten
  Het adviseren bij overnames en uitbreidingen, verkopen of inkrimpingen
  Het adviseren over de juiste fiscale structuur
login: > Onlineadministratie      |     > loonadministratie en digitaal archief     |     > werknemersportaal